SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2016/2017

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca: Julia Piotrowska

Zastępca: Roksana Głowania

Sekretarz: Martyna Wojt

Skarbnik: Kamil Wyrwa

„Mąż zaufania”:  Maksymilian Surdyk

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Sebastian Ceglarek