Wykaz szkolnych programw nauczania obowizujcych

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w witnie

od dnia 1.09.2017r.

 

Klasa

Nazwa przedmiotu

Numer programu

I

 

Edukacja wczesnoszkolna 
                                                           Jzyk angielski
                                                          Religia

 

 

SZPZW I ,II, III/1

SZPZW I,II, III/2

SZPZW I,II,III/3

II

 

Edukacja wczesnoszkolna

Jzyk angielski

Religia

 

 

SZPZW I,II,III/1

SZPZW I,II,III/2

SZPZW I,II,III/3

III

 

Edukacja wczesnoszkolna

Jzyk angielski

Religia

 

 

SZPZW I,II,III/1

SZPZW I,II,III/2

SZPZW I,II,III/3

IV

 

Muzyka

Religia

Informatyka

Przyroda

Matematyka

Jzyk polski

Plastyka

Technika

Historia

Wychowanie fizyczne

Jzyk angielski

Jzyk niemiecki

WD

 

 

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/1

SZPZW IV, V, VI, VII< VIII/2

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/3

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/4

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/5

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/6

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/7

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/8

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/9

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/10

SZPZW  IV, V, VI, VII, VIII/11

SZPZW IV, V, VI, VII, VIII/12

SZPZW -  IV, V, VI, VII, VIII/13

VI

 

Muzyka

Religia

Zajcia komputerowe

Przyroda

Matematyka

Jzyk polski

Plastyka

Zajcia techniczne

Historia       

Wychowanie fizyczne

Jzyk angielski

Jzyk niemiecki

Wychowanie do ycia w rodzinie

 

SZPZW IV, V, VI/1

SZPZW IV, V, VI/2

SZPZW IV, V, VI/3

ZPZW IV, V, VI/4

SZPZW IV, V, VI/5

SZPZW IV, V, VI/6

SZPZW IV, V, VI/7

SZPZW IV, V, VI/8

SZPZW IV, V, VI/9

SZPZW IV, V, VI/10

SZPZW  IV, V, VI/11

SZPZW IV, V, VI/12

SZPZW V, VI/13

 

VII

 

Muzyka

Religia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Jzyk polski

Plastyka

Doradztwo zawodowe

Historia 

Wychowanie fizyczne

Jzyk angielski

Jzyk niemiecki

Wychowanie do ycia w rodzinie

Chemia

Geografia

Fizyka

 

SZPZW VII, VIII/1

SZPZW VII, VIII/2

SZPZW VII, VIII/3

SZPZW VII, VIII/4

SZPZW VII, VIII/5

SZPZW VII, VIII/6

SZPZW VII, VIII/7

SZPZW VII, VIII/8

SZPZW VII, VIII/9

SZPZW VII, VIII/10

SZPZW  VII, VIII/11

SZPZW VII, VIII/12

 SZPZW VII, VIII/13 

SZPZW VII, VIII/14

SZPZW VII, VIII/15

SZPZW VII, VIII/16

 

6 latki Oddzia O

 

Wychowanie przedszkolne

Jzyk angielski

Rytmika

Religia

 

 

SZPZW- P - 6/1

SZPZW P - 6/2

SZPZW P - 6/3

SZPZSW P 6/4

5 - latki

 

Wychowanie przedszkolne 

Jzyk angielski  

Rytmika

 

 

SZPZW- P - 5,/1

SZPZW P 5/2

SZPZW P 5/3

4 - latki

 

Wychowanie przedszkolne 

Jzyk angielski  

Rytmika

 

 

SZPZW- P - 4,/1

SZPZW P 4/2

SZPZW P 4/3

3-latki

 

Wychowanie przedszkolne 

Jzyk angielski  

Rytmika

 

 

SZPZW- P - 3,/1

SZPZW P 3/2

SZPZW P 3/3