NADANIE IMIENIA SALI SPORTOWEJ W ŚWIĘTNIE

CZESŁAWA FIDLERA

 

            W dniu 2.04.2005r. O godzinie 8.00 rano w kościele w Świętnie została odprawiona msza święta w intencji świętej pamięci Czesława Fidlera jak i uczestników V już turnieju ministrantów imienia właśnie Czesława Fidlera.

Następnie wszyscy przeszli do szkolnej sali sportowej, w której to nadano jej imię Czesława Fidlera.

Miejsce pamięci na holu korytarza gdzie została zawieszona pamiątkowa tablica poświęcona Czesławowi Fidlerowi

Tablica poświęcona Czesławowi Fidlerowi patronowi sali sportowej w Świętnie

Tablica przygotowana do symbolicznego odsłonięcia w sali sportowej

 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie mgr Jerzy Luftmann otwiera uroczystość, wita gości i zaprasza do odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi sali sportowej w Świętnie

  

 Przewodniczący Samorządu Szkolnego Łukasz Luftmann, a jednocześnie uczestnik turnieju odczytuje w skrócie życiorys patrona Czesława Fidlera

 

Przemawia Burmistrz Wolsztyna, przyjaciel Czesława Fidlera, sponsor turnieju pan Andrzej Rogoziński

 

 

Przemawia Prezes Powiatowego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego, wieloletni współpracownik i sponsor turnieju pan Andrzej Wita

 

Tablicę pamiątkową odsłaniają małżonka pana Czesława Fidlera Irena Fidler, oraz Burmistrz Wolsztyna pan Andrzej Rogoziński

 

Widzowie, zaproszeni goście – pierwsza z lewej to siostra Czesława Fidlera Teresa Fidler

 

Uczestnicy turnieju w oczekiwaniu na grę

  

 Wśród gości od prawej radny Rady Miejskiej w Wolsztynie pan Ryszard Kalitka, sołtys wsi Świętno Bernadetta Kawulak, członek zarządu UKS Józef Kawulak, ksiądz proboszcz z parafii Kębłowo

 

Uczestnicy spotkania w oczekiwaniu na grę

 

 

 Przy stoliku sędziowskim główni sędziowie turnieju od lewej pani Łucja Kaczmarek i pan Wiktor Hałas

 

Zwycięska drużyna – reprezentacja Świętna od lewej: Łukasz Luftmann, Mariusz Urbański. Michał Nowakowski, Kacper Broniszewski

u dołu: Damian Paczkowski. Ernest Broniszewski, Marcin Paczkowski. Witold Szuch

na tle odsłoniętej tablicy patrona sali sportowej