Historia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świętnie imienia Jana Pawła II w Świętnie

 

       

4.09.1945r. następuje inauguracja roku szkolnego. Pracuje w niej jeden nauczyciel, jest w niej 19 uczniów uczęszczających do 4 klas 7- oddziałowej szkoły podstawowej. Cały sprzęt szkolny to : jedna ławka czteroosobowa, 1 stół krótki, 5 szaf i jeden regal do akt. Równocześnie powstaje w Świętnie państwowe przedszkole w budynku państwa Piotrowskich przy ul. Powst. Wlkp.58 Następuje stopniowe zasiedlanie wsi Świętno i pod koniec roku szkolnego chodzi do szkoły już 88 uczniów. W roku 1946 kierownikiem szkoły zostaje pan Marian Springer.

        W roku 1950 kierownikiem zostaje Adam Strykowski, a następnie w tym samym roku szkołą kieruje Czesław Woźniak. Od 1954 roku kierowniczką szkoły zostaje Urszula Żarow. W przedszkolu od 01.01.1954r. kierowniczką zostaje Łucja Pikiołek / dziś pani Pilarczyk/

Jest to od tego właśnie roku przedszkole przyzakładowe prowadzone przez Rejon Przemysłu Leśnego w Sulechowie. W tych latach przedszkole zostaje przeniesione do budynku obok.

        W 1964 roku funkcję kierowania szkołą powierzono panu Wiktorowi Hałasowi. Szkoła w tym czasie stopniowo się rozwija. Zostaje zainstalowane w szkole centralne ogrzewanie. Powstaje na boisku zielona sala gimnastyczna. Zostają zamontowane tablice do koszykówki. Dyrektor czyni działania aby doprowadzić do rozbudowy  szkoły wzorem szkoły w Obrze. W tych latach pojawiają się jednak koncepcje szkól tzw dziesięciolatek. W wyniku realizacji tej koncepcji następuje zmieszenia stopnia organizacyjnego szkoły z ośmioklasowej  do sześcioklasowej w roku szkolnym 1976/1977. Szkoła jednak działa dalej  i cały czas trwają starania aby dojeżdżające do Obry klasy VII i VIII mogły wrócić do Świętna. W roku 1965 nasze przedszkole przejmuje wydział oświaty w Wolsztynie1.03 1970 r. funkcję kierowniczki przedszkola objęła pani Krystyna Domagała. W tym okresie przełożono dach budynku, otynkowano elewację, zainstalowano bieżącą wodę, powstała nowa łazienka dla dzieci. W 1982 r. w ramach kapitalnego remontu zainstalowano centralne ogrzewanie i powstała dobudówka z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi, wymieniono podłogi rozbudowano zaplecze kuchenne. Od 1993 r. dyrektorką przedszkola zostaje Gabriela Maj. W przedszkolu powstaje drugi oddział dziewięciogodzinny. Wykonane zostaje też doposażenie przedszkola.

        W 1985 roku funkcje dyrektorki szkoły obejmuje pani Teresa Moszak W dalszym ciągu trwają zabiegi aby podnieść stopień organizacyjny szkoły i w końcu dzięki pomocy Rady Soleckiej i rodziców udaje się wygospodarować klasę w domu  kultury  i klasy VII i VIII wracają do Świętna. Dzięki wspólnym działaniom całego środowiska udaje  się też  w tym czasie dobudować do budynku szkolnego ubikacje i dzięki temu znikają makabryczne przysłowiowe latryny . Poprawa warunków sanitarnych szkół zwłaszcza wiejskich to hasło ówczesnego dyrektora ekonomicznego oświaty w Wolsztynie Czesława Fidlera. W roku 1992 we wrześniu  dochodzi do sytuacji szczególnej , a mianowicie do otwarcia ogólnopolskiego roku szkolnego 1992/1993 z udziałem Ministra Oświaty – ucznia naszej Szkoły. Czynione nadal są działania celem rozbudowania bazy dydaktycznej szkoły.

        W 1994 r. dyrektorem szkoły Podstawowej zostaje Jerzy Luftmann W tych latach następuje stopniowy dalszy rozwój naszej placówki.  Udaje się przeprowadzić stopniowo remonty łazienek szkolnych i korytarza, następuje wymiana oświetlenia w szkole, powstaje boisko do koszykówki, kort do badmintona, sklepik szkolny w postaci drewnianego kiosku, zieleńce wraz z oczkiem wodnym i mostkiem, Od lata 1997r.rusza budowa nowej Sali sportowej, która zostaje zakończona w 2000 roku. We własnym zakresie dokonano wyposażenia Sali sportowej w niezbędny sprzęt i urządzenia , łącznie  z nagłośnieniem pozyskując sponsorów i środki zewnętrzne między innymi  dzięki powstałemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „ Leśnik Junior”.

        W tym czasie też w roku 1997 dyrektorką Przedszkola zostaje Pani mgr Krystyna Domagała a od 1998 roku Szkoła łączy się z przedszkolem przyjmując jednocześnie cale zaplecze kuchenne. W roku 1999 wchodzi w  życie reforma oświaty i szkoła podstawowa staje się placówką sześcio-oddziałową a dzieci do gimnazjum zaczynają dojeżdżać do Obry. Od 1999 r. dyrektor szkoły doprowadza do przebudowy budynku dotychczasowej szkoły podstawowej na budynek przedszkolny, jest to gigantyczna praca pracowników, rodziców, zaprzyjaźnionych sponsorów  polegająca na przebudowie ścian, ale i wymianie wszystkich instalacji w tym także grzewczych. Od września 2001r. oddziały przedszkolne przeniesione zostają do odnowionego budynku byłej szkoły, Zlikwidowane zostają klasy przy ulicy Mickiewicza, a w domu kultury z klasy powstaje  piękna biblioteka z odnowionymi łazienkami połączona w jeden obiekt z biblioteką publiczną.

        Dzięki staraniom władz szkoły i pracy rodziców ze środków zewnętrznych udaje się w 2001r. oddać do użytku nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do łącz internetowych. Wspólnie z udziałem sponsorów  i rady sołeckiej zostaje cały teren szkolny ogrodzony płotem. Należy tu jeszcze dodać, że w roku 1995 powstaje wybudowany wspólnie przez rodziców, uczniów, pracowników szkoły amfiteatr, wykonane zostaje  we własnym zakresem oświetlenie boiska. W roku 2003 powstaje w  dwa miesiące pracą ok. 60 osób wigwam szkolny. W roku 1996 powstaje w naszej szkole pierwsza w gminie świetlica środowiskowa. Trwa w tym czasie praca dydaktyczna i wychowawcza, odbywają się kontakty z organizacją Jung Niderlandy w Holandii, parafią na Ukrainie w Gniewaniu, ze szkołą prywatną w Cottbus w Niemczech.

        Od roku 2003 powstaje Zespół Szkolno – Przedszkolny  w Świętnie. W kwietniu  2005 roku  Sali sportowej w dowód uznania za zasługi dla naszego, ale nie tylko dla naszego środowiska  nadano imię Czesława Fidlera zmarłego dyrektora wolsztyńskiej oświaty. W dniu 10.05.2005r Rada Miejska w Wolsztynie pozytywnie zaopiniowała wniosek naszego szkolnego środowiska z dnia 16 marca 2005 roku o nadanie Szkole Podstawowej i Przedszkolu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świętnie imienia Jana Pawła II.

        W dniu 25.05.2005 roku odbył się wielki zjazd absolwentów w 60 rocznicę powstania Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świętnie.

        W dniach16 – 17 czerwca 2005 roku odbył się X Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II i w ramach uroczystości w dniu 17.06.05 roku Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Świętnie zostaje nadane imię Jana Pawła II. Uroczystości uświetniło wiele osobistości, a na zakończenie wraz z orkiestrą symfoniczną z Poznania pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego Le Quatro Stagioni wystąpił światowej klasy tenor znany znakomicie wszystkim Jacek Wójcicki z Krakowa. W Sylwestra 2005 roku Zespół nasz zorganizował zabawę sylwestrową z której dochód przeznaczony został na wyposażenie placu zabaw dla przedszkolaków. Taka samą zabawę zorganizowano w Walentynki w lutym 2007 roku.

        W wakacje 2006 roku podczas obozu wypoczynkowego dla młodzieży z drużyn pożarniczych jednostek OSP gminy Wolsztyn i okręgu Luben w Niemczech powstał pomysł nawiązania współpracy  naszego Zespołu i Szkoły Podstawowej z Schunwalde w Niemczech. W październiku tego roku odwiedziła nas kadra tamtejszej szkoły i w trakcie tej wizyty omówiono zasady współpracy.

        W roku 2006 otwarto piękną pracownię multimedialna przy naszej bibliotece. W roku tym zainstalowano na terenie Zespołu monitoring. W grudniu 2006 roku dzięki wielu staraniom dyrekcji Zespołu i przychylności władz gminy Wolsztyn na budynku przedszkola wymieniono dach na nowy. W marcu 2007 roku dokonano właściwej instalacji nagłośnienia sali sportowej.

        W dniu 5 marca 2007 roku przedstawiciele naszej szkoły i przedszkola udali się z rewizytą do Niemiec – było sympatycznie i są duże szanse na dobrą współpracę.                       W maju 2007 roku powstała strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie. Pierwszym administratorem i projektantem strony był nauczyciel informatyki mgr Marcin Tajchert. W dniach 17-18.06 roku ruszył ponownie Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Była to już jedenasta edycja tego festiwalu. We wrześniu ogłoszone zostały wyniki osiągane przez szkoły gminy i powiatu wolsztyńskiego podczas przeprowadzanych corocznie sprawdzianów kompetencji uczniów szóstych klas. Nasz Zespół zajął w gminie Wolsztyn i Powiecie Wolsztyn pierwsze miejsce. Ukazał się też ranking szkół w województwie wielkopolskim za ostatni sprawdzian przeprowadzony  w kwietniu 2007 r. Szkoła Podstawowa ze Świętna na 1120 szkół podstawowych w województwie, w tym miejskich, prywatnych i społecznych zajęła najwyższe miejsce spośród szkół powiatu wolsztyńskiego i została sklasyfikowana na 87 miejscu. W lipcu ogromnym wysiłkiem wszystkich pracowników Zespołu /nauczycieli, pracowników fizycznych, administracji i dyrekcji/ odmalowaliśmy w dwa tygodnie praktycznie całą szkołę i przedszkole. Był to ogromny wysiłek ludzi, którzy takimi pracami się nie zajmują lub nigdy się dotąd nie  zajmowali. Smutne może było to, że pomagał nam tylko jeden rodzic uczniów naszej szkoły. Od września mamy nowoczesną pracownię multimedialną w szkole, wraz z laptopem, rzutnikiem multimedialnym. Dzięki wzbogaceniu się Zespołu w nowy sprzęt dotychczas posiadane komputery  trafiły jako wsparcie dydaktyczne do pokoju nauczycielskiego, wszystkich pomieszczeń dydaktycznych szkoły, do użytku intendentki w stołówce szkolnej, do oddziału sześciu i do oddziału pięciolatków w przedszkolu. Stopniowo wyposażany plac zabaw dla przedszkolaków jest już monitorowany, jak i w środku obiekt przedszkola. We wrześniu 2007 roku odeszła na emeryturę Pani mgr inż. Teresa Wojtkowiak. We wrześniu 2007 roku został też wybrany nowy skład Rady  i Zarządu Rady Rodziców, na którego czele stanął Pan Marcin Nasiłowski. Od września po raz pierwszy w historii szkoły w formie konkursu została zatrudniona na funkcji szkolnego referenta Pani Monika Waligórska. W związku z chorobą Pani Doroty Dziemby na okres jej choroby czyli około roku w jej miejsce zostały zatrudnione na  ½ etatu Pani Halina Horowska i Pani Bogumiła  Górniak. Od kwietnia 2007 r. nasza szkoła i przedszkole wspomagane są produktami żywnościowymi wysokiej jakości, wartości i przydatności z przedsiębiorstwa, którego właścicielem jest arabska rodzina AMJADI  z siedzibą firmy w Kaszczorze. Całość przedsięwzięcia pilotuje wielki przyjaciel szkoły, rodzic jednej z absolwentek naszej szkoły Pan Andrzej Hoffman. Dzięki temu możemy darmowo dzieciom serwować takie produkty jak owoce, kiełbaski z ogniska, kakao, smaczne budynie, produkty z mąki, ryżu i makaronu, napoje, smaczne kanapki z wędlinami itd. Jesteśmy za ten systematyczny dar bardzo wdzięczni.

W końcówce roku szkolnego 2007/2008 odwiedził nas w ramach wizytacji parafii nowy Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej Stefan Regmunt. Pożegnaliśmy też odchodzącego z parafii księdza Remigiusza Króla .

W dniach 17 – 18 czerwca odbył się XII Festiwal Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Wystąpiły znakomite zespoły TRIM i TESTIMONIUM. Wszyscy podkreślali znakomitą atmosferę i organizację, była telewizja Poznań z programem ŹRÓDŁO. Dowiedzieliśmy się też, że w rankingach festiwali imienia Jana Pawła II  nasz jest obecnie klasy na trzecim miejscu w Polsce.

We wakacje z pomocą rodziców , szczególnie firmy pana Szymona Stroińskiego, oraz Adama Górniak odmalowano sale szkolne i przedszkolne.

Wiosną 2008 roku dzięki pracy rodziców Sławomira Michalewicza, Romana Wielgosza, Przemysława Mikołajewicza,  dyrektora Jerzego Luftmana wykonano odwodnienie i przebudowano dojście do przedszkola, a firma pana Ryszarda Kalitki wykonała chodniki na dojściu do przedszkola. Zostało ukończone też boisko do gry w piłkę nożną, a plac zabaw został ogrodzony nowym drewnianym płotem . Tu wielce pomógł miejscowy zakład drzewny STELMED oraz wielu rodziców.

W wakacje odbył się już VIII międzynarodowy obóz drużyn pożarniczych.

W roku 2009 od wczesnej wiosny w dalszym ciągu starano się poprawiać nasze przedszkolne i szkolne zaplecze. Wykonane zostały chodniki, dokonano nasadzeń zieleni. Dzięki pomocy wielu rodziców i przyjaciół szkolnej i przedszkolnej braci wykonano od nowa ogrodzenie boiska do koszykówki. Szczególnie tu trzeba wymienić takie osoby jak: Przemysław Mikołajewicz, Bernard Wróblewicz, Dominika i Mirosław Wojt, Jacek Brzeziński oraz wielu innych. Nasi uczniowie znakomicie wypadli w XIII Festiwalu Piosenki Religijnej imienia Jana Pawła II. Grand Prix Festiwalu otrzymał Marcin Luftmann. Jednocześnie uczniowie naszej szkoły zajmując czołowe lokaty  w regionalnej Parafiadzie wzięli też udział w wakacje w ogólnopolskiej  Parafiadzie w Warszawie.

Szkoła wzbogaciła  się o przyrządy na plac zabaw dzięki wysiłkom Rady Sołeckiej wsi Świętno, Rady Rodziców i Urzędu Gminy w Wolsztynie. Wymalowana została też sala sportowa dzięki ogromnej pracy wykonanej przez rodziców dzieci i jednego z absolwentów: Andrzeja Górniaka, Przemysława Mikołajewicza, Franciszka Pawłowskiego i Artura Nowakowskiego. Wykonano kolejny etap ogradzania terenu szkoły i przedszkola wykonując opłotowanie od strony amfiteatru i pozakładano bramy wjazdowe oraz furtki. Szkoła jak każdego roku uzyskała wysokie wyniki w trakcie sprawdzianów klas VI. Odnotowano tez wiele sukcesów sportowych i w konkursach przedmiotowych na poziomie powiatu i gminy.  Od 1.09.2009 roku do grona nauczycieli dołączyła pani Michalina Kawulak /absolwentka tej szkoły/.