PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚWIĘTNIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

L.p.

Nazwa działania

Dla kogo

Termin

Uwagi

1.

Wybór składu zarządu SU

SU

Wrzesień/Październik 2016 r.

 

2.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU i kalendarza uroczystości, imprez szkolnych na rok szkolny 2016/2017

SU

Październik 2016 r.

 

3.

Grudniowa choinka

Dla szkoły

Grudzień 2016 r.

 

4.

Analiza imprez organizowanych dla uczniów

Dla wszystkich

Luty/Czerwiec 2017 r.

 

5.

Wybór najsympatyczniejszej uczennicy i najsympatyczniejszego ucznia

Dla szkoły

Luty 2017 r.

 

6.

Dzień bez pytania (wybór dokonany przez system dziennika elektronicznego – Librus Synergia)

Dla wszystkich

Cały rok

 

7.

Współzawodnictwo szkolne

SU

Cały rok

 

8.

Organizacja szkolnych apeli

SU

Cały rok

 

9.

Gry i zabawy, wycieczki piesze, noce z filmem dla członków SU

Opiekun, SU

Cały rok

 

10.

Wybór SU na rok szkolny 2017/2018

Opiekun i SU

Czerwiec 2017 r.

 

 

Julia Piotrowska - przewodnicząca                                                                                              Sebastian ceglarek – opiekun SU