,, Akcja Sprzątanie Świata" - klasy I-III

Uczniowie klas I-III po raz kolejny aktywnie włączyli się w akcje "Sprzątanie Świata". Porządkowano teren przy szkole, jak również pobocza miejscowych dróg i obrzeża lasu.

Nasi uczniowie angażując się w akcje kształtują w sobie już od najmłodszych lat postawy proekologiczne oraz wrażliwość na czystość środowiska naturalnego.