23  czerwca o godz.  9:00 rozpoczęło się w sali gimnastycznej uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17.

Na początku odśpiewaliśmy hymn szkoły i Pan dyrektor Jerzy Luftmann powitał przybyłych na uroczystość gości : Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn Wojciecha Lisa, Włodzimierza Chrzanowskiego z KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA” w Wolsztynie, leśniczego Piotra Piosika, przewodniczącego Rady Rodziców Marcina Nasiłowskiego, rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pozostałych zgromadzonych.                                                                    

Po krótkim przemówieniu dyrektor wraz z burmistrzem i przewodniczącym RR wręczył podziękowania za współpracę i ofiarowywaną pomoc w postaci SERDECZNYCH KAROLKÓW dla:

 

- P. ANNY LISIEWICZ - HURTOWNIA KWIATÓW, ŚWIĘTNO

- P. EWY ZWIERZYŃSKIEJ I  P. ARTURA ŁUKASZEWICZA - WYDOBYCIE I PRZERÓB KAMIENIA BUDOWLANEGO, KĘBŁOWO

- P.DARII  I MICHAŁA  LASKOWSKICH  - "DRZEWOSFERA", WILCZE

- P. KAROLA  IRMLERA I WŁODZIMIERZA CHRZANOWSKIEGO Z KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA „CIVITAS CHRISTIANA” W POZNANIU I WOLSZTYNIE

- P. KAMILA ZACHWATOWICZA

-P. MAGDALENY RANIŚ-REZMER I P. JANUSZA RANISIA - PENSJONAT "SIODŁO", WILCZE

- P. MARCINA PLUSKOTY -  PREZESA KOŁA ŁOWIECKIEGO „WYDRA” W ŚWIĘTNIE

- NADLEŚNICZEGO P.  WIESŁAWA DASZKIEWICZA I LEŚNICZEGO P. PIOTRA PIOSIKA- NADLEŚNICTWO SŁAWA 

 

Po przemówieniu P. burmistrza Wojciecha Lisa, który pogratulował sponsorom, rodzicom i uczniom oraz życzył wspaniałych wakacji, uroczyście pożegnaliśmy p. Julitę Jedę. Pani Jeda  odchodzi na emeryturę. Dyrektor  J. Luftmann przekazał p. Julicie podziękowanie oraz nagrodę dyrektora.

W następnej kolejności poszczególni nauczyciele począwszy od wychowawcy klasy I wręczali nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,  100 % frekwencję , osiągnięcia w zawodach sportowych , konkursach plastycznych i konkursie pięknego czytania oraz podziękowania za współpracę dla rodziców ucz. kl III.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i opuszczeniu sali przez poczet sztandarowy odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani Marty Kasprzyk i Mirosławy Adamczyk. Podziwialiśmy recytację wierszy, śpiewane przez uczniów piosenki oraz zachwycaliśmy się tańcami wykonanymi przez uczniów klas I-III.

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość przekazaną przez Pana dyrektora Jerzego Luftmanna , że rok szkolny 2016/2017 został zakończony.