OTRZYMALIŚMY  NAGRODĘ

Katolickiego Stowarzyszenia

                              „Civitas Christiana”                                     

im. ks. dra Bolesława Domańskiego

za wybitną działalność społeczno-kulturalną, której najpełniejszym wyrazem jest organizowany od 20 lat Festiwal Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie. Cała działalność laureata Nagrody polega na wcielaniu w życie wartości i postaw chrześcijańskich oraz patriotycznych.

                                                          JEST TO SUKCES CAŁEGO NASZEGO ŚRODOWISKA !