Posadzenie Dębu Pamięci w Tuchorzy

 

Dnia 23 kwietnia 2017 roku grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości posadzenia Dębu Pamięci poświęconemu Ludiwkowi Walkowiakowi.

Ludwik Walkowiak, syn Wojciecha i Józefy Maśkowiak, urodził się 24 sierpnia 1894 roku w Modliszewku w powiecie gnieźnieńskim. Z Policją Państwową był związany od 1920 roku. Przodownik Policji Państwowej. Od 1934 roku pełnił obowiązki Komendanta Posterunku w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim. Zginął w Twerze w 1940 roku.

Idea sadzenie Dębów Pamięci powstała w 2008 roku  w ramach apelu o. Józefa Jońca, prezesa Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza realizującego społeczny program „Katyń… ocalić od zapomnienia”.  Głównym celem sadzenia Dębów Pamięci jest integracja środowisk szkolnych, społeczności lokalnych, w dążeniu do wychowania młodzieży w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Od 2009 roku przedstawiciele gminy Wolsztyn biorą czynny udzial w akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Posadzona Dęby Pamięci w następujących miejscach:

- SP 3 w Wolsztynie – porucznik Tadeusz Wichtowski;

- SP 1 w Wolsztynie – porucznik Władysław Majda;

- Gimnazjum w Kębłowie – kapitan Bolesław Leśnik;

- ZS-G w Obrze – porucznik Józef Pituła;

- ZSO w Wolsztynie – porucznik Stefan Rysmann;

- ZS-P w Świętnie – aspirant Szczepan Wróblewicz;

- Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Wincentego a Paulo w    Wolsztynie – komisarz Wiktor Hugo Sauter.